Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych i dokonujemy tego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest:
Smart Finance Julia Dyba
43-180 Orzesze 22 lipca 14
NIP: 6351674945 REGON: 240625777

POLITYKA PRYWATNOŚCI    
 
§1 Postanowienia ogólne  
 
1.  Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.
 
2.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Julia Dyba wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Smart Finance Julia Dyba pod adresem ul. 22 lipca 14, 43-180 Orzesze, NIP: 6351674945, REGON: 240625777; adres e-mail: info@smartsport.com.pl , telefon: +48 504070082.
 
3.  Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 
4.  Podanie przez klienta danych osobowych dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.    
 
§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych  
 
1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;
b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;
c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularza kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych lub poczty elektronicznej.
 
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
       a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
       b) art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d. 
 
§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich  
 
1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
 
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  
  
§4 Okres przechowywania danych osobowych  
   
1. Administrator danych przechowuje dane osobowe  bez ograniczenia czasowego w celu realizacji programów lojalnościowych i ofert specjalnych dla Klientów.
 
2. Dane są usuwane bezzwłocznie  w przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia o ile nie będą tego zabraniały inne przepisy prawa.
Dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (np. faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości minimalny okres przechowywania wynosi 5 lat.
   
§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą  
 
1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 
2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
§6 Profilowanie  
 
Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobach, których dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania Klientom, których dane dotyczą spersonalizowanej oferty. Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.  
 
§7 Polityka „Cookies”  
 
1. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klientów. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta, za pomocą których urządzenie łączy się z Sklepem internetowym. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 
2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej, w celu umożliwienia mu powrotu do zawartości koszyka. Pliki Cookies umożliwiają także zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień oraz parametrów strony.
 
3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 
4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.      
 
§8 Udostępnianie Informacji

1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (DPD, DHL, Fedex, Poczta Polska, Paczkomaty InPost, Przelewy24, PayU, PayPal)  
 
2. O ile Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera drogą elektroniczną przez firmę Smart Finance Julia Dyba pod adresem ul. 22 lipca 14, 43-180 Orzesze, zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.), zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie celach marketingowych. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na info@smartsport.com.pl lub usunięcie swojego adresu w module Newslettera poprzez funkcję "Wypisz się z newslettera"

§9 Retargeting i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy: 

- Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/ 

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy